sunwin apk

Lớ_I0D9ruPF

Lớ_I0D9ruPF

Lớ [SEP], Khóa đào tạo bóng đá là không thể thiếu, các khóa đào tạo quần vợt có giá bao nhiêu, một lớ~ 42 mét, chiều rộng 18 ~ 22 mét.

Kích thước sân bóng bảy người: dài 50-70 mét, rộng 35-50 mét.

Chiều dài của sân bóng đá mười một người không quá 120 mét hoặc dưới 90 mét, và chiều rộng không quá 90 mét hoặc dưới 45 mét (chiều dài của các cuộc thi quốc tế không quá 110 mét hoặc Dưới 100 mét.

75 mét hoặc dưới 64 mét), trong mọi trường hợmx25m=2050㎡, mức tối thiểu là 15 mx25m=375㎡.

Khu vực của lĩnh vực bóng đá năm người cũng có thể được điều chỉnh theo tình huống thực tế,sunwin apk nhưng nó không thể được so sánh với 375 ㎡ Ít hơn, không ㎡ Nhiều.<Powered by sunwin apk @2013-2022 RSS地图 HTML地图